Elektromontáže

Kvalitné služby a servis v oblasti elektrotechniky.

Viac detailov

Montáž, oprava a údržba priemyselných elektroinštalácií. 

  • rekonštrukcie, opravy a modernizácie elektrozariadení nn,vn
  • údržba a opravy elektrických rozvodní
  • rozvádzače
  • priemyselné a slaboprúdové elektroinštalácie
  • elektromontážne práce v priemyselných objektoch
  • elektromontážne práce v domoch, bytoch
  • bleskozvody
  • interiérové a exteriérové osvetlenie technických prestorov a výrobných hál
  • uvedenie do prevádzky

 

Kontaktné informácie na tel.: 0905236495, e-mail: vel@vel.sk